top of page

سریال آزمون زندگی قسمت 137 (دوبله فارسی)


سریال آزمون زندگی قسمت 137

سریال آزمون زندگی قسمت 137 (دوبله فارسی): آزمون زندگی یک سریال ساخت کشور هند بوده که دارای طرفداران بسیار زیادی میباشد. این سریال روایتگر دو جفت روحی متصل بهم است که راهی زندگی زمینی متفاوتی می‌شوند تا اینکه یکدیگر را در دانشگاه ملاقات می‌کنند. آنوراگ و پرنار کم‌کم با یکدیگر آشنا شده و عاشق هم می‌شوند اما شعله‌های حسادت بدخواهان مانع راه این دو دلباخته می‌شود. آیا آنان می‌توانند با گرمای عشق خود از پس سختی‌ها برآیند؟

سریال آزمون زندگی قسمت 137

___________________________________________________


دانلود کتاب الکترونیک Jamila Mafra (نویسنده برزیلی)


Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page