top of page

سریال بازپرس قسمت 24


بازپرس قسمت 24

سریال بازپرس قسمت 24: داستان این سریال درباره بازپرسی به نام «صدرا» می باشد که در جریان یک سوءاستفاده اقتصادی بزرگ قرار گرفته و با دنبال کردن سرنخ های این پرونده به یک آقازاده و یک تهیه کننده رانت خوار می‌رسد و ماجراهای دیگری به دنبال این جریان اتفاق می‌افتد.

سریال بازپرس قسمت 24

___________________________________________________


دانلود کتاب الکترونیک Jamila Mafra (نویسنده برزیلی)


bottom of page