top of page

سریال بازپرس قسمت 40


سریال بازپرس قسمت 40

سریال بازپرس قسمت 40: داستان این سریال درباره بازپرسی به نام «صدرا» می باشد که در جریان یک سوء استفاده اقتصادی بزرگ قرار گرفته و با دنبال کردن سرنخ های این پرونده به یک آقازاده و تهیه کننده رانت خوار می‌رسد و ماجراهای دیگری به دنبال دارد. این جریان اتفاق می‌افتد.

سریال بازپرس قسمت 40

___________________________________________________


دانلود کتاب الکترونیک Jamila Mafra (نویسنده برزیلی)


Posts recentes

Ver tudo
bottom of page