top of page

سریال بیست کووید قسمت 20 (سریال طنز)


سریال بیست کووید قسمت 20

سریال بیست کووید قسمت 20 (سریال طنز): با محوریت وقایع و اتفاقات دوران کرونا ساخته شده، اما همه‌چیز را در قالب روایت‌های شیرین مطرح می‌کند. داوطلب شدن عده‌ای از مردم را برای کمک به کادر درمان به تصویر می‌کشد، اما در میان این افراد، شخصی است که انگیزه حضورش با دیگران فرق دارد. سریال بیست کووید خوشبختانه فضای شیرینی دارد، اما تلطیف شده فضای کرونا را تاریخ‌نگاری می‌کند. سریال از قبل کرونا شروع می‌شود؛ از آن گروه‌های جهادی که به میدان آمدند بچه مسجدی‌ها و گروه‌هایی که در روستا‌ها فعالیت کردند. سریال به تزریق واکسن می‌رسد و با زبان شیرینی حرف‌های مهمی را مطرح می‌کند.

سریال بیست کووید قسمت 20

___________________________________________________


دانلود کتاب الکترونیک Jamila Mafra (نویسنده برزیلی)


10 visualizações0 comentário

Comments


bottom of page