top of page

سریال خواهران و برادران قسمت 303 (Kardeşlerim)


خواهران و برادران قسمت 303

سریال خواهران و برادران قسمت 303 (Kardeşlerim): داستان سریال درباره چهار خواهر و برادر است که علاقه خاصی بین آنها جریان دارد و بهم متصل هستند. آنها طی حادثه‌ای شوم پدر و مادر عزیزشان را از دست می‌دهند و خوشبختی به یکباره از خانه آنان رخت برمی‌بندد. قدیر که همیشه سعی در محافظت از دیگر خواهر و برادران خود را دارد، باید باری دیگر آنها را جمع کند تا به مرغداری عمویشان بروند و در آنجا زندگی کنند. هرکدام از اعضای خانواده چالش‌هایی را پشت سر می‌گذارند و طی مشکلات تنها فقط می‌توانند به یکدیگر تکیه کنند. اما هسته داستان از جایی شروع می‌شود که سر و کله عاکف رئیس دانشکده در زندگی آنها پیدا می‌شود. عاکف درهای جدیدی رو به این خانواده می‌گشاید. درهایی متصل به دالانی تو در تو از رازهای تاریکی که به حقیقت مرگ‌ پدر و مادرشان مربوط است.

سریال خواهران و برادران قسمت 303

___________________________________________________


دانلود کتاب الکترونیک Jamila Mafra (نویسنده برزیلی)


Comments


bottom of page