top of page

سریال بازپرس قسمت 26


بازپرس قسمت 26

سریال بازپرس قسمت 26: داستان این سریال درباره بازپرسی به نام «صدرا» می باشد که در جریان یک سوءاستفاده اقتصادی بزرگ قرار گرفته و با دنبال کردن سرنخ های این پرونده به یک آقازاده و یک تهیه کننده رانت خوار می‌رسد و ماجراهای دیگری به دنبال این جریان اتفاق می‌افتد.

سریال بازپرس قسمت 26

___________________________________________________


دانلود کتاب الکترونیک Jamila Mafra (نویسنده برزیلی)


Posts recentes

Ver tudo

Kommentare


bottom of page